Autisme Informatie middag

Op zaterdagmiddag 6 april van 14.00 tot 16.30 uur organiseert Autisme4you in samenwerking met Praktijkschool West-Friesland (locatie Stede Broec) de jaarlijkse Autisme informatie middag.

Wij bestaan dit jaar 10 jaar en pakken daarom groots uit!!!

Dit jaar staat in het teken van wonen, werken én vrije tijdsbesteding. Per thema bieden wij het volgende aan: informatie, lezing/workshop en een activiteit.

Ellen van der Linde, een autoriteit op het gebied van autisme, zal aanwezig zijn.

Peer Scheepers, Coördinator arbeidsparticipatie van Stichting Leerzaam West-Friesland en Meo Werkt geven een lezing en zijn beschikbaar voor vragen.

Tevens is er een korte cv training en is het Autismecafé aanwezig.

Er is een workshop hoe we een planbord kunnen maken en daar mee om kunnen gaan. Leekerweide is er met een consulent, twee jobcoaches en het Kinderkookcafé.

Er worden sportactiviteiten georganiseerd door verenigingen uit de buurt die een speciaal aanbod hebben voor mensen met autisme.

Fruitkwekerij en zorgboerderij Het Keetje is van de partij en De Waerden is present.  

Daarnaast zijn er verschillende hulpverleningsinstanties aanwezig zodat mensen informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden binnen de thema’s wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Het doel deze middag is informeren, amuseren en verbinden.

De informatiemiddag is gericht op mensen met autisme (kinderen en volwassenen), familieleden, docenten, hulpverleners, coaches, werkgevers, werknemers en andere betrokkenen.

Deze informatiemiddag is voor iedereen vrij toegankelijk.