Wat moet je

Klas 1

Theorievakken: (A.V.O)                            

Nederlands, Rekenen, Cultuur en maatschappij                      

Praktijkvakken: Consumptief, Metaal, Hout, Createx, Winkelpraktijk, Algemene techniek                            

Extra vakken: Atelier, Tekenen/schilderen, Muziek, Gymnastiek, ICT, H.W.A./ paardenwijs

Er wordt in dit schooljaar een uitspraak gedaan over je toekomst:

Beschut werk of zelfstandig werk of Werken/leren 

Je moet Wennen aan een andere school.

Het gaat om: competenties en vaardigheden.

Het gaat vooral ook om sociale vaardigheden.

Je hebt les in 6 praktijkvakken, 6 extra vakken en daarnaast nog A.V.O.

( Nederlands, rekenen, cultuur en maatschappij )

Belangrijk zijn: De mentor, Het portfolio, De competentiemeter, Het I.O.P gesprek.

Iedereen gaat over naar de tweede klas.

Klas 2

Theorievakken: Nederlands, Rekenen, Engels, Cultuur en maatschappij

Praktijkvakken: Consumptief, Metaal, Hout, Plant en dier, Winkelpraktijk, Algemene techniek

 Extra vakken: Tekenen/schilderen, Muziek, Sociale vaardigheden, Gymnastiek, ICT

Er wordt in dit schooljaar een uitspraak gedaan over je toekomst:

Beschut werk of zelfstandig werk of Werken/leren 

Het gaat om: competenties en vaardigheden

Het gaat vooral ook om sociale vaardigheden

Je hebt les in alle praktijkvakken en krijgt daarnaast nog theorievakken

Belangrijk zijn: De mentor, het portfolio, de competentiemeter, het I.O.P. gesprek

Je gaat over naar de derde.

Klas 3

Stageroute: Er is eerst een onderzoek naar je talenten en mogelijkheden, dat heet assesment

Dan ga je op groepsstage, je begint bij de start van je groepsstage aan de voorbereiding op de meesterproef.

Na de meesterproef kun je op individuele stage .

Als je extra begeleiding nodig hebt bij het uitvoeren van je stage, doorloop je een speciaal stagetraject.

Er wordt in dit schooljaar opnieuw gekeken naar je toekomst:

Beschut werk of zelfstandig werk of Werken/leren 

Het gaat om: competenties en vaardigheden, vooral ook om sociale vaardigheden

Je hebt les in vakken die aansluiten bij jouw uitstroomwens.

Je loopt een paar dagen per week stage.

Je krijgt een kans om de school met een diploma te verlaten.

Je bereidt je voor op de torkomst na de Praktijkschool.

Belangrijk zijn: De stagebegeleider, de mentor, het examendossier, het I.O.P. gesprek, de competentiemeter

Bovenbouw

Het gaat om: competenties en vaardigheden, vooral ook om sociale vaardigheden

Je hebt les in vakken die aansluiten bij jouw uitstroomwens.

Je loopt een paar dagen per week stage.

Je krijgt een kans om de school met een diploma te verlaten.

Je bereidt je voor op de torkomst na de Praktijkschool.

Belangrijk zijn: De stagebegeleider, de mentor, het diplomadossier, het I.O.P. gesprek, de competentiemeter

Er wordt in dit schooljaar opnieuw gekeken naar je toekomst:

Beschut werk of zelfstandig werk of Werken/leren 

Bij de praktijkvakken kun je werken voor een schoolcertificaat.

Je kun je bij een aantal praktijkvakken ook voorbereiden op een officieel examen voor een branchecertificaat.

Dit is een extra aanbod van de school, waarvoor extra inzet en doorzettingsvermogen wordt gevraagd.

Speciaal stagetraject: Het is mogelijk dat je meer begeleiding nodig hebt bij het uitvoeren van je stage. In dit geval doorloop je een speciaal stagetraject.